ASIGNATURA DE VALORES: O GATIÑO DESORDENADO

Iniciamos as primeiras sesións da asignatura de Valores. Comezamos coas normas de aula presentando ao primeiro personaxe: Gritón - Chillón, para acostumalos a falar baixiño e esta semana tocoulle o tema da orde: na aprendizaxe, nos materiais persoais e escolares... Para motivalos traballamos a figura do gatiño desordenado que poden voltar a ver neste vídeo.