INFORMACIÓN: entregar na aula a confirmación para asistir á actividade de baile e poder montar os grupos á maior brevidade.

      Non imprimir. Xa lles entregamos os impresos as titoras.
                       Impreso de autorización