Valores sociais e cívicos: o respecto polos animais e o seu coidado.