Aprende o movemento de rotación e traslación da terra.

video

video