Traballo plástico sobre a obra de Paul klee: "O castelo"