Presentación método de lectura.

Presentación dunha parte do noso sistema de lectura, do que collemos do método de Letrilandia, únicamente o conto e unha canción, xunto co personaxe motivador.
1º Comezamos coa presentación do País das letras.

 

2º Continuamos cos dous personaxes principais: O rei U e a raíña A e logo o resto de letras que serán os habitantes dese país.
                           
                             O rei " U "
 Conto do rei U
                      
Canción do  rei U

Grafía da letra U.
                 


Conto letra A
   
Canción letra A
 
Grafía letra A