Partes dunha embarcación- Fundación Mª J. Jove - Proxecto : O son do mar

Un taller relacionado co noso proxecto do mar: explicáronlles as partes dunha embarcación.