As máquinas e os traballos - baseunha

https://docs.google.com/presentation/d/1y0V0AktkAaO4gSN9rZb69NWRx-Mh6UnhBNL0vRGffP4/present#slide=id.g120892a908_0_155