MARIONETAS

Dentro do estudo da figura humana, chegamos a comprensión e expresión do movemento a través da marioneta, que simula moverse grazas ás articulacións. Poñendo a marioneta en catro posicións distintas, cada neno foi quen de remodelar a posición da marioneta, ademais de aprender desfrutaron grandemente. Quedando a aplicación interactiva para que sigan xogando durante o verán.
MARIONETAS ARTICULADAS PARA QUE FAGAS MÁIS REPRODUCIÓNS