PROXECTO :MIRANDO A MIRÓ

                                   VÍDEO JOAN MIRÓ
Se premedes para ver o vídeo ao tempo que premedes para escoitar, poderedes gozar da presentación de obra de Miró(1ª parte proxecto: "Mirando a Miró", preparada para BASEUNHA) e mesmo disfrutar dos comentarios que fixeron logo de ollala. Descubriredes como son quen de asombrarse tanto da lectura en pe de imaxe( un mundo recién estreado) como de descubrir con solo a súa observación dos elementos máis fundamentais da pintura de Miró: Colorido, imaxes simbólicas, placer na tarefa de pintar....
                                                 AUDIO PRESENTACIÓN DE MIRÓ POR BASEUNHA