PROXECTO MIRÓ:2ª FASE : EXPRESIÓN -

2ªFASE: EXPRESIÓN
Impactados coa presentación da obra. Comentan-expresan sobre papel continuado a modo de mural ( gran grupo ) a sensacións que as obras e o audio lle provocan.

 
AUDIO ALUMNOS - EXPRESIÓN MURAL GRAN GRUPO