PERSONAXES DOS ALUMNOS DE 1º NO PROXECTO MIRÓ

Continuando no Proxecto Miró, e logo de ter ollado o vídeo presentación sobre os traballos do artista onde aparecen distintos personaxes, os alumnos proxectan no papel e con técnica de aguada ( témpera) libremente o que máis lle impactou. Unha vez seca a aguada, rescataron ao personaxe con rotulador negro. O final elixiron o título mais axeitado a súa obra.
PRESENTACIÓN TRABALLOS